Davet Mektubu

Ülkemizde akupunktur uygulaması ve tekniklerinin hızla arttığı ve yenilik kazandığı bu zaman diliminde , akupunktur adına ihtiyaç olan adımı atmak ve sürece yön vermek gereksinimi doğdu.

Hekimlik zanaatı ve sanatı içerisinde mesleklerini icra eden akupunktur gönüllüleri ile bu gereksinimi karşılamak adına, 2021 yılının Kasım ayında ilk Genel Kurulu gerçekleştirerek, Master Tung Tekniği Akupunktur Eğitim ve Uygulama Derneği'ni kurduk (Kısa adı: Master Tung Akupunktur- DER).

Geçmişten günümüze değişmeyen kurallar; eskilerin yerini yenilerin alması , zamanın getirisine ayak uydurulması , yeni bilimsel gelişmeler ışığında kendini yenilemektir. Akupunktur ilminin ve biliminin de bu kurallar çerçevesinde etkilenmesi yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekliği, geçmişten alınan tecrübe ve bilgi birikimi ile yaşatmak için Master Tung Akupunktur Tekniği seçtiğimiz yöntemlerin başında gelmektedir.

Usta Tung'un ailesine ait bir akupunktur uygulama metodu olan Master Tung Akupunktur Tekniği'nin, Tıp Doktorları ve Diş Hekimlerine dernek bünyesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz insanlarının, sağlıklarını korumak ve geri kazandırılmasında mihenk taşı olması, bunun için çabalayan, öğrenen ve öğreten bir camianın oluşması için bu faaliyetler devam etmektedir.

Master Tung Akupunktur Tekniği' nin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artması amacı ile derneğimiz, ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 1. Master Tung Akupunktur Sempozyumu'nu yapma kararı almıştır.

1. Master Tung Akupunktur Sempozyumu'na Tıp Doktorları, Diş Hekimleri ve Tıp öğrencileri davetlidir.

Dr. M.Levent Tekçi, Sempozyum Başkanı

© 2022 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır