Bildiri Gönderimi

Sempozyuma bildiri gönderimi sözel ve poster bildiri gönderimi biçiminde kabul edilecektir.

Bildiri özetleri online form olarak toplanacaktır. 

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 25 Haziran 2022 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim formu üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları

⦠ Özetlerin Sempozyum Bülteninde yayınlanabilmesi için Sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
⦠ Özetler amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç, kaynaklar bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
⦠ Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
⦠ Bildiri metinleri online bildiri formu ile internet üzerinden toplanmaktadır.
⦠ E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
⦠ Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
⦠ Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
⦠ Gönderilen bildirilerin sözlü sunum veya poster olacağına bilim kurulu karar verecektir.
⦠ Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
⦠ Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
⦠ Online bildiri formu üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde bülten haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
⦠ Tek yazarlı yapılacak sözel ve poster sunumlarında, verinin toplandığı merkezdeki çalışma ile ilgili sorumluların, bildirinin tek yazarlı sunulacağına dair yazılı ve imzalı izni gerekmektedir.

Bildirim Göndermek İçin Tıklayın

.

© 2022 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır