1. Master Tung Akupunktur Sempozyumu

1-2 Ekim Ankara

Bilimsel Program

09:00

Sempozyum Açılışı
İstiklal Marşı Ve Saygı Duruşu


Moderatör:
Dr. Musa Özekinci

I. OTURUM
09:00 - 11:00

Moderatör:
Dr. Nezir Çelik

09:00 - 09:20

Açılış Konuşması 

Dr. M. Levent Tekçi

09:20 - 09:40

Türkiye'de
Master Tung Akupunktur Derneği'nin Vizyon Ve Hedefleri

Dr. M. Levent Tekçi

09:40 - 10:20

Master Tung Akupunktur Zonlarının 3+1 D BESTE Hiperyüzey Alanları ile Korespodansları

Dr. M. Levent Tekçi

10:20 - 10:40

Primer Progresif Afazi ve Kaygı Bozukluğu Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Hicran Uşan Demir

10:40 - 11:00

Postcovid Olarak Gelişen Otoimmün Hepatit ve Hashimato Tiroiditi Vakasında, Master Tung Dorsal Zonlarının, TDAS Somatotoplarının ve Covid–19 Protokolünün Etkinliği

Uz. Dr. Neslihan Özkan


ARA
11:00 - 11:20


II. OTURUM
11:20 - 13:00

Moderatör:
Dr. R. Demet Erdoğan

11:20 - 11:40

Femur Başı Avasküler Nekrozu Olan Hastaya
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Hüseyin Balaban

11:40 - 12:00

Parkinson Hastalığında Master Tung Akupunktur Tekniğinin Uygulanması

Prof. Dr. Yusuf Tamam

12:00 - 12:20

Bebekte Mentumda Abseye Geleneksel Çin Tıbbı ve
Master Tung Akupunktur Yaklaşımı

Uz. Dr. Erdem Yılmaz

12:20 - 12:40

Tip II Diabetes Mellitus Olgusunda
Master Tung Akupunktur Tekniği

Dr. Kurtuluş Arslan

12:40 - 13:00

Retinitis Pigmentosa Vakasında Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Yaşa Erim Gedik

ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00

III. OTURUM
14:00 - 16:00
Moderatör:
Doç. Dr. Recep Alp

14:00 - 14:20

Master Tung Akupunkturu ile Hepatoselüler Karsinomda Tam Remisyon

Dr. Nezir Çelik

14:20 - 14:40

Seropozitif Romatiod Artritli Olguda Master Tung Akupunktur Uygulaması

Dr. Enver Sümer

14:40 - 15:00

Master Tung Akupunktur İle Düzelen Kronik El Bileği Deformitesi

Doç. Dr. Coşkun Araz

15:00: - 15:20

İnfertilite Vakasında Master Tung Akupunkturun Etkinliği

Dr. R. Demet Erdoğan

15:20 - 15:40

Sistosel Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. İbrahim Alperen Ceylan

15:40 - 16:00 

Over Kisti Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Dr. Musa Özekinci

ARA
16:00 - 16:20


IV. OTURUM
16:20 - 17:20

Moderatör:
Prof. Dr. Yusuf Tamam

16:20 - 16:40

Omurga Patolojilerinde
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Salih Ürper

16:40 - 17:00

Lenfödem Patolojisinde Master Tung Akupunktur Uygulaması

Dr. Yavuz Selim Koçak

17:00 - 17:20

Oküler Tik Vakasında
Master Tung Akupunktur Tekniği Uygulaması

Uz. Dr. Hayriye Arslan

I. OTURUM
09:00 - 11:00

Moderatör
Doç. Dr. Erdal Dilekçi

09:00 - 09:20

Opere Lomber Hernili ve Nörolojik Defisiti Olan Hastada
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Ferda Firdin

09:20 - 09:40

Ankilozan Spondilit Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Yaşa Erim Gedik

09:40 - 10:00

Lomber Disk Herniopatili Vakada Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Salih Ürper

10:00 - 10:20

Oküler Myastenia Gravis Vakasında Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Mesut Caner Yusufoğlu

10:20 - 10:40

Trigeminal Nevraljide
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Prof. Dr. Burak Bayram

10:40 - 11:00

Kronik Böbrek Yetmezliği Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Op. Dr. Suna Jülide Ersoy

ARA
11:00 - 11:20


II. OTURUM
11:20 - 13:00

Moderatör
Prof. Dr. Burak Bayram

11:20 - 11:40

Migren Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Doç. Dr. Coşkun Öztekin

11:40 - 12:00

Fibromiyalji Olgusunda Geleneksel Çin Tıbbi ve Master Tung Yöntemi İle Akupunktur Uygulaması

Prof. Dr. Demet Uçar

12:00 - 12:20

Glokom Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Doç. Dr. Erdal Dilekçi

12:20 - 12:40

İki Olgu Eşliğinde 4. Seviye Akupunkturunda Patognomik Makül Patolojisinde Master Tung Akupunktur Kullanımı

Dr. İlhan Günaydın

12:40 - 13:00

Psöriazis ve Psöriatik Artropati Vakalarında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Zübeyde Kurtoğlu

ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00

III. OTURUM
14:00 - 16:00
Moderatör:
Prof. Dr. Demet Uçar

14:00 - 14:20

Ürtiker Olgusunda Geleneksel Çin Tıbbı ve Master Tung Yöntemi İle Akupunktur Uygulaması 

Uz. Dr. Derya Derince Zorlu

14:20 - 14:40

Post-partum Psikolojik Travmaya Sekonder Gelişen Kronik Egzema Patolojisinde Nöropsikopatojen Eliminasyon (NPPE) Uygulaması ve Kullanımı

Dr. Levent Sekizkardes

14:40 - 15:00

Morton Nöroma Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Çetin Avcı

15:00 - 15:20

İnflamatuar Fibrokistik Meme Hastalığında Master Tung Akupunktur Uygulaması

Dr. Nezir Çelik

15:20 - 15:40

Kontakt Dermatit Vakasında
Master Tung Akupunktur Uygulaması

Uz. Dr. Zübeyde Kurtoğlu

ARA
15:40 - 16:00

IV - OTURUM
16:00 - 17:00

Moderatör:
Dr. M. Levent Tekçi

16:00 - 16:20

Üst Gastrointesitnal Sistem Kanamalı ve İnce Barsak Anjiodisplazili Vakada Master Tung Akupunktur Tekniği ve TDAS Uygulaması

Uz. Dr. Gülsevil Ag Adalı

16:20 - 16:40

Evre 3-4 Gonartrozu Olan Hastanın Master Tung Akupunkturu ve TDAS BESTE Mikroholografik Nokta Sistemi İle Tedavisi

Uz. Dr. Neslihan Özkan

16:40 - 17:00

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Miyoma Uteride, Master Tung Akupunkturu, TDAS BESTE Mikroholografik Nokta Sistemi ve Geleneksel Çin Tıbbı Akupunkturun Kombine Edilerek Kullanılması

Uz. Dr. Neslihan Özkan


ARA
17:00 - 17:20

WORKSHOP - I ve II
17:20 - 19:30
Moderatör:
Uz. Dr. Hüseyin Balaban
Uz. Dr. Zehra Kocaağa

17:20 - 19:30

TDAS
Nöropsikopatojen Eliminasyonu (NPPE)

TDAS
BESTE Mikroholografik Sistemi


Kapanış Konuşması

Dr. M. Levent Tekçi

© 2022 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır