Usta Tung'un Akupunkturu ve Ailesel Öğretisi

Dr. Tung Ching-Chang (23 Mayıs 1916 - 7 Kasım 1975) [diğer adıyla Master Tung] zamanımızın en büyük Akupunktur ustalarından biri olarak kabul edilmiştir. 1916'da Çin'in kuzey kesiminde orta sınıf bir "Akupunkturist Aile"de doğdu. 18 yaşında genç bir akupunktur uzmanı olarak hayatına başladı ve ödeme güçleri ne olursa olsun hastaları tedavi etti. İlk kliniği, İkinci Dünya Savaşı sırasında KMT (milliyetçi) ordusunda görev yaptığı sırada kapatıldı ve yetenekleri ile birçok asker arkadaşına yardımcı oldu. Savaşın sonunda, Mao Ze-Dong liderliğindeki komünistlerle savaşmak için KMT ordusuna döndüğünde kapatılan ikinci kliniğini açmak için eve döndü.

KMT ordusunda görev yaparken, komünist Çin'i Tayvan'a yerleşerek terk etti. Burada yaşadığı ve çalıştığı yer, hizmetler için ödeme gücü ne olursa olsun hastaları her zaman tedavi etti ve onlara desteklerini sundu. Kariyeri boyunca 400.000'den fazla hastayı tedavi ettiği ve bunların 100.000'inin ücretsiz olduğu tahmin edilmektedir.

"Tung Ailesi Akupunktur Tarzı", diyagnostik modeli, akupunktur noktaları, yöntemler, doktrinler vb. kullanımında TCM'den farklıdır.
Usta Tung'un bazı noktalarının 14 Akupunktur Kanalında bulunabileceği doğrudur. Ancak çoğunluğu, TCM Akupunktur sistemi ile aynı değildir. Usta Tung'un Aile Tarzında kullanılan iki temel teknik, Distal (ekstremite) Akupunktur noktaları ve "kan alma" stilidir. Ekstremitelerde vücut projeksiyonlarının holografik görüntülerini kullanma ve terapötik bir "zon" (Dao Ma Tekniği) içinde üç iğnenin art arda yerleştirilmesine yönelik benzersiz teknikleri, hastanın değişiklikleri hemen değerlendirmesini ve hemen geri bildirimde bulunmasını sağlar. Bu yaklaşım stili de ihtiyaç duyulan iğne sayısını azaltır ve hastalara tedavilerinde aktif katılımcı olma yeteneği verir. 

Çoğu durumda, hastalar tedavi edilen birincil durumun anında değiştiğini ve rahatladığını fark eder. Usta Tung'un Teknikleri ve noktalarının sırları, Tayvan'da pratik yaparken öğrencilerine açıklamaya karar verene kadar ailesi içinde nesiller boyunca erkekten erkeğe aktarıldı. Han Hanedanlığı (M.Ö 206 - M.S 206) zamanında "Bilgi" en değerli paradigmaydı ve kadınların aile dışında farklı erkekler ile evlenmesi "Ailesel öğreti"lerinin tehdit altında olmasına olanak sağlayacaktı. Bu nedenden dolayı da hanedanlar zamanından günümüze kadar ki süreçte Tung aile öğretisi erkeklerden erkeklere aktarıldı. Usta Tung, ailesinin herhangi bir üyesi kalmadığından dolayı kendisi ile birlikte öğretilerinde sonsuza değin yok olacağını öngördüğünden usta-çırak ilişkisine dayanan, "gözleme" önem ve değer veren çıraklar yetiştirerek muhteşem aile tarzını, gelecek nesillerde hastaların yararına kullanılmak üzere gelecek nesil uygulayıcıların olmasını sağladı getirdi. Bu yönüyle bizler de kendisini şerefle ya'd ediyoruz, minnet ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Usta Tung 1975'te vefat etti. Öğrencileri şimdi onun aile tarzını desteklemekte ve onlar da öğrenci yetiştirmektedirler. Bizler, kendisinin öğrencisi veya öğrencilerinin öğrencileri değiliz ancak, miras bıraktığı öğretisini ülkemizde, insanlarımıza ulaştırma gayreti içerisinde olan bir avuç akupunkturist hekim topluluğuyuz. Bize katılmak isterseniz ve bu ailenin öğretilerini kendi hastalarınıza şifa kaynağı olmasını dilerseniz derneğimize ulaşabilirsiniz.

Master Tung Ching-Chang

Çin'deki Tıp tarihi, iktidarda olan siyasi rejimlerin tarihini yakından takip eder.  Çin'de, 1940'larda Mao Ze-Dong liderliğindeki Komünistlerin nihai olarak iktidara gelmesi, Kültür Devrimi'ne ve Klasik Çin Tıbbının neredeyse ortadan kalkmasına yol açtı. Bu süre zarfında, tıpla uğraşan ve başka ilmî ilgileri olan aileler, eğitimli ile emekçi arasındaki dengeyi sağlama ümidiyle tarlalara çalışmaya gönderildi.

Mao, Batı (Alopatik) tarzı tıbbın gelişiminin  ülkesinin erişiminin dışında olduğunu çabucak öğrendi. Halkın klasik tıp geleneklerini ve sanatını geri getirmesini farketti. Bunu yapmak için Mao, "yeni" bir tıp biçimi olan Geleneksel Çin Tıbbı'nı (TCM) yarattı. Mao ve onun TCM'yi yaratmasından önce, aileler kendi tarzlarını ve doktrinlerini kontrol ediyordu. Mao, tüm bu farklı tarzları ve yöntemleri hantal ve kitlelere öğretmek için çok zor buldu. Birçok ailenin (öncelikle bitkilerle uğraşan aileler) ustalarını birleştirdi ve Çin Tıbbının nasıl tanımlanacağını, öğretileceğini ve uygulanacağını zorunlu kıldı. Bu süre zarfında Usta Tung gibi akupunktur ustaları Komünistlerin kontrol ettiği Çin'den ayrıldı.

Usta Tung Tayvan'a yerleşti ve burada ailesinin geleneklerine dayanarak son kliniğini açtı ve ölmeye yakın kliniğini çıraklarına devretti. Kısmen Kültür Devrimi nedeniyle Usta Tung, ailesinin sırlarını ve geleneklerini aktaracak aile üyesi kalmadığından yetiştirdiği ilk çırağına (Guo-Ben Yuan) ailesinin gizli mirasını öğretti.  Master Tung'un Akupunkturu, benzersiz holografik görüntüleme ve ekstremite iğneleme yöntemleri ile karakterizedir.

Kültür Devrimi'nin ardından Mao, Çin Tıbbı konusundaki tavrını değiştirdi. Ülkenin sağlık sistemine batıdan fikirler getirmeye devam ederken, ülkenin tarihiyle bağlantısını güçlendirdi.

©2023 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır