I. Ulusal
Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi

6-8 Ekim 2023 Ankara

Master Tung Tekniği Akupunktur Uygulama ve Eğitim Derneği (Master Tung Akupunktur - DER) tarafından 
 Crown Plaza Ankara'da düzenlenecektir.

I. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi'nin Organizasyon Hizmetleri Master Tung Akupunktur Derneği tarafından yürütülmektedir.

I. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama sertifikalarının yenilenme kriterlerinden birisi olarak belirlediği “bilimsel toplantılara katılma” kriterini karşılamaktadır.


I. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresine kalan süre: 

Kongreye Davet

1-2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz I. Master Tung Akupunktur Sempozyumu üzerinden neredeyse bir yıl gibi kısa bir süre geçti. Konuşmacıların birçok farklı vaka sunumları ve katılımcıların değerli katkıları ile dolu bir sempozyum sürecini geride bıraktık.

Akupunktur, insanlığın evrimsel biyolojik süreçleri kadar eskidir ve bununla birlikte canlılığın fonksiyonel yönünü ve işlevini devam ettirir. Akupunktur kanal sistemleri, insan, hayvan ve bitkilerin varoluşunun başlangıcından bu yana varlığını devam ettirmektedir. Galaktik yok oluş gerçekleşinceye kadar da fotonun (ışığın), akupunktur kanal sistemleri içerisinde canlılıkta kendini devam ettireceği bir realitedir. Akupunktur teknikleri, yaşamı devam ettiren fotonu değiştirme, dönüştürme sanatıdır. Akupunktur, günümüzde Asya ülkelerinin geleneksel medikal uygulamaları ile anılıyor olsa da insanlığa ait bu realitenin gerekli değerinin korunması gerekmektedir. Bizler de ülkemizde akupunktur sistemlerinin daha çok bilinir hale gelmesi ve ülkemiz insanlarına gerekli ulaşmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Bunun için de yasal sınırlar dahilinde akupunktur teknik ve öğretileri yalnızca tıp doktoru ve diş hekimlerine öğretilmektedir.

Bugün, Master Tung Akupunktur Derneği tarafından yüzlerce tıp doktoru ve diş hekimlerine başta Master Tung tekniği olmak üzere birçok akupunktur tekniği öğretilmiş ve onbinlerce hasta üzerinde başarılı bir biçimde klinik ve özel klinikler ile birlikte aile sağlığı merkezlerinde uygulama alanı bulmuştur.

Master Tung Akupunktur Tekniği'nin ve diğer akupunktur tekniklerinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artması amacı ile derneğimiz, ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan I. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi'ni yapma kararı almıştır. 

I. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi'ne Tıp Doktorları, Diş Hekimleri ve Tıp öğrencileri davetlidir.


Dr. M. Levent Tekçi
Kongre Başkanı

© 2023 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır