Bildiri Gönderimi

Kongre bildiri gönderimi sözel ve poster bildiri gönderimi biçiminde kabul edilecektir.

Bildiri özetleri online form olarak toplanacaktır. 

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 1 Temmuz 2023 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim formu üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları

⦠ Özetlerin Sempozyum Bülteninde yayınlanabilmesi için Kongre kaydını yaptırmış olmak gerekmektedir.
⦠ Özetler amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç, kaynaklar bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
⦠ Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
⦠ Bildiri metinleri online bildiri formu ile internet üzerinden toplanmaktadır.
⦠ E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
⦠ Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
⦠ Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
⦠ Gönderilen bildirilerin sözlü sunum veya poster olacağına bilim kurulu karar verecektir.
⦠ Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
⦠ Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
⦠ Online bildiri formu üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde bülten haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
⦠ Tek yazarlı yapılacak sözel ve poster sunumlarında, verinin toplandığı merkezdeki çalışma ile ilgili sorumluların, bildirinin tek yazarlı sunulacağına dair yazılı ve imzalı izni gerekmektedir.

Bildirim Göndermek İçin Tıklayın

.

© 2023 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır