2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu

Dernek Yönetim Kurulumuz 14.09.2023 tarihinde saat 13:00' da Dernek yerleşim yerinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Derneğimizin 2021 ve 2022 yılları olağan genel kurul toplantısının 01.10.2023 tarihinde saat 18'de Crowne Plaza Hotel Ankara Hotel - Macun Mah. 171 Sk. No:2/1 Yenimahalle/Ankara adresinde salt çoğunlukla, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 08.10.2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin derneğimizin internet sitesinden üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1 - Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3 - Başkanın açılış konuşması
4 - Divan heyetinin seçilmesi
5 - Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
6 - Yönetim Kurulunun ibrası
7 - Dernek tüzüğünün 10. Maddesi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sayısının 5'ten 7 asil, 7 yedek üyeye çıkarılmasının görüşülmesi
8 - Dernek organlarının seçimi
9 - Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile Dilek ve Temennilerin görüşülmesi
10 - Kapanış


Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulumuz 08.10.2023 tarihli olağanüstü genel kurulda seçilmemiz nedeniyle toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.


Yönetim Kurulu Başkanı        : Mehmet Levent Tekçi

Genel Sekreter                      : Nezir Çelik

Yön. Kur. Bşk. Yrd.                   : Musa Özekinci

Yön. Kur. Bşk. Yrd.                   : Şule Şahin Onat

Muhasip Üye                          : Enver Sümer

Yön. Kur. Üye                           : Hüseyin Balaban

Yön. Kur. Üye                           : Zehra Kocaağa


şeklinde olmasına;

Derneğin işlerinin ve mali işlerinin takibi ve işlemleri ile ilgili olarak muhasip üye Enver Sümer'e münferiden temsil yetkisi verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

©2023 Master Tung Akupunktur Derneği - Tüm Hakları Saklıdır